Alsbo Ägg

Ät ägg med gott samvete. Närproducerat och ekologiskt.

Alsbo Ägg är en leverantör av kvalitetsägg för mellansverige. De var bland de första som införde utomhusvistelse för värphöns. De har målmedvetet arbetat med miljö och kvalitet i djurhållningen. Företaget är enbart inriktat på att paketera ägg ifrån frigående och KRAV-producerande höns. Alsbo Ägg har äggproducenter i ett nätverk från Forsbacka i norr till Örebro i söder. Detta resulterar till att Alsbo ägg alltid kan leverera ägg för den lokala marknaden. Alla ägg säljs i den region de produceras.

Ägg och Östersjön

Alsbo Ägg skänker 25 öre per varje 10 och 18-packs förpackning ägg till en egen fond för Östersjöns överlevnad. Pengarna ifrån den egna Östersjöfonden delas ut 1 gång per år, till en organisation eller förening. Mottagare av den årligt återkommande checken, med tillhörande diplom för förtjänstfulla insatser, blir till en aktör som på olika sätt gör aktiva handlingar för att återställa, skydda och bevara Östersjöns miljö.

Besök Alsbo Ägg