Skip to main content

Annonsrankning (AdRank):

En annonsrankning av annonsen, är din plats i Adwordsauktionen. Den högst rankade annonsen vinner första platsen, och därmed förstapositionen på sidan. Formeln för att kalkylera Ad Rank är: Kvalitetspoäng x Max CPC-bud.

Avvisningsfrekvens

Avvisningsfrekvensen visar hur många procent av besöken som endast går till en sida på webbsajten.

Bred matchning av nyckelord:

Som standard är adwords matchningstyp inställt på detta läge. En bred matchning kan trigga en annons när en person gör en sökning som exakt matchar nyckelordet, eller om det är en mening som innehåller nyckelordet. Sökningen tar också med synonymer samt ordet i singular och plural.

CPA:

Betyder ”Cost Per Acquisition” vilket betyder ”Kostnad för förvärv/omvandling”

CPM:

Betyder ”kostnad per tusen visningar”. Denna prismodell är endast tillgänglig för annonsplaceringar på Googles displaynätverk. Annonsörer väljer vilken summa de är beredda att betala för tusen visningar av annonsen.

Exakt matchning av nyckelord:

En matchningstyp där annonsen visas endast när sökningen exakt matchar nyckelordet – bokstav för bokstav.

Frasmatchning av nyckelord:

En matchningstyp som gör att annonserna visas när det exakta sökordet skrivs in, men tillåter att ord skrivs in före och efter ordet.

CPC:

Genomsnittlig kostnad per klick (CPC). Den genomsnittliga kostnaden varje gång någon klickar på en annons.

Impressions (Visningar):

Antal gånger en annons visas, oavsett om den klickas på eller inte.

Klick:

Ett klick räknas när någon klickar på en Adwordsannons efter en sökning.

Klickfrekvensen (CTR):

Klickfrekvensen (Clickthrough rate – CTR) är antalet klick som en annons får delat med antalet gånger den visas (impressions). CTR är den enskilt viktigaste faktorn när Adwords kvalitetspoäng räknas ut.

Kostnad per klick (CPC):

CPC innebär att annonsörer betalar för ett klick på en annons, oftast till en kostnad som annonsören bestämmer. CPC kallas även PPC (Pay Per Click).

Maximal kostnad per klick (Max CPC):

Ett bud i en annonsauktion som är det högsta priset en annonsör är beredd att betala för ett klick på en annons.

Måladress - landningssida:

Webbsidan som personer kommer till efter att ha klickat på en annons.

Negativa sökord:

Ett ord eller en fras som hindrar en annons att visas när ordet är med i den som sökers sökfråga.

Nyckelord:

Ett nyckelord är ett ord eller en fras som gör att en annons visas.

Omvandling:

När ett klick på en annons leder till ett önskat beteende av besökaren är det en omvandling. Omvandlingar är det bästa verktyget för att mäta framgången med annonseringen. Exempel på omvandlingar är ett onlineköp, en prenumeration på ett nyhetsbrev, att ett formulär fylls i och skickas eller en nedladdning.

Omvandlingsfrekvens:

Omvandlingsfrekvensen är antalet omvandlingar dividerat med antalet annonsklick.

Omvandlingskostnad:

Den totala kostnaden dividerat med antal omvandlingar.

Pay-Per-Click (PPC):

PPC innebär att annonsörer betalar för ett klick på en annons, oftast till en kostnad som annonsören bestämmer. PPC kallas även CPC (Cost Per Click).

Quality Score (Kvalitetspoäng):

Ett mått på hur relevant ett sökord är mot en annonstext samt mot landningssidan.

Textannons:

Den huvudsakliga typen av adwordsannons är textannonsen som visas vid googlesökningar, hos sökpartners och på displaynätverket.

Topprankad annons:

Annons som visas ovanför Googles sökresultat. För att kvalificera måste annonsen uppnå en särskild kvalitetspoäng.

Visningsandel:

Visningsandelen utgörs av procentandelen visningar som annonsen fick, delat med det uppskattade antalet visningar som annonsen var kvalificerad för.

Är du verksam i södra Dalarna eller norra Västmanland?

Vi besöker er kostnadsfritt och informerar Er om Digital Marknadsföring.
Ring oss på 070-730 67 67 eller E-post: info@mixvision.com